Nowa mapa ognisk ASF dostępna w zakładce komunikaty!!!

 

 

poknik

UWAGA!

Wpisów do Książki Ewidencji Pobytu Myśliwych Na Polowaniu Indywidualnym proszę dokonywać według nowych zasad podziału obwodów na rejony i uroczyska z uwzględnieniem oznaczeń I,II,III,itp.                                           

Nowe mapy z podziałem dostępne są do wglądu w miejscach wyłożenia książek, oraz w zakładce Nasze obwody.                                                        

Powyższa regulacja powinna korzystnie wpłynąć na bardziej precyzyjne określanie miejsca pobytu myśliwego w łowisku. 

 

  

 

 

Przypomina się kolegom, że zgodnie z uchwałą nr

16/2015/2016 Zarządu Koła,

ODSTRZAŁY wydawane, uzupełniane są w

każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 15:30 - 17:00 lub

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Łowczym Koła.