Przypomina się kolegom, że zgodnie z uchwałą nr

16/2015/2016 Zarządu Koła,

ODSTRZAŁY wydawane, uzupełniane są w

każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 15:30 - 17:00